KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2022/2023

Připravujeme (kritéria budou zveřejněna v říjnu 2021 )