FORMULÁŘE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY NA ROK 2019/2020 

INFORMACE A PŘEHLED SEMINÁŘŮ K ZAPOČÍTÁVÁNÍ KRITÉRIA

INFORMACE A PŘEHLED SEMINÁŘŮ K ZAPOČÍTÁVÁNÍ KRITÉRIA

Milí rodiče předškoláků, 

připravili jsme pro Vás přehled seminářů, které budou započítávány v rámci Kritérií pro přijetí dítěte do ZŠ č. 1.a) a 2.a), jsou přístupné i pro všechny další zájemce o daná témata:

Termín

Čas

Lektor

Téma

7. 2. 2019

18:30

Tomáš Boněk

Skrytá síla příběhů

6. 3. 2019

18:00

Tomáš Jedlička

Na cestě k lidství – Impulzy a principy waldorf. pedagogiky

20. 3. 2019

18:00

Miroslava Knedlová

Eurytmie v ZŠ

2. 4. 2019

18:00

učitelé ZŠ

Beseda k zápisu

Osvědčení z těchto seminářů lze doložit v tomto školním roce pouze pro přijetí do ZŠ.

 

5. a 6. 4. 2019

Zápis do ZŠ

Na každém semináři účastníci (zákonní zástupci) obdrží osvědčení o účasti, které u zápisu doloží k žádosti o přijetí do ZŠ. Je potřeba doložit účast na 2 seminářích konaných v r. 2019 nebo 1 semináři konaném v r. 2019 a 1 semináři ze školního roku 2017/2018 (kteréhokoliv ze seminářů pořádaných v rámci cyklu „Waldorf – vzdělávání pro budoucnost“ pro zápis do ZŠ i MŠ). Při účasti 2 zákonných zástupců dítěte na stejném semináři bude započítána účast jen jednou.

Osvědčení za účast na seminářích v loňském školním roce vydá Eva Jandeková na požádání (nejlépe předem na e-mail sekretariat@waldorf-brno.cz).

Pozvánky na jednotlivé semináře (v tabulce) budou s předstihem zveřejněny na nástěnkách, na webu a ve Waldorfských pondělních listech, prosím sledujte aktuální stav (může dojít ke změnám, např. z důvodu nemoci lektora). <= TODO – PŘEDĚLAT LINK

Na semináře není potřeba se přihlašovat, jsou otevřené všem zájemcům.  

Všem zájemcům nabízíme možnost, jak být pravidelně (1x týdně) informováni o dění ve škole a připravovaných akcích prostřednictvím elektronického zpravodaje „Waldorfské pondělní listy“.

Stačí požádat našeho správce IT na adrese admin@waldorf-brno.cz, aby Vás zařadil k odběratelům „Waldorfských pondělních listů“ (nutno zadat jméno, příjmení a e-mailovou adresu). Kdykoli můžete na stejné adrese požádat o odhlášení odběru zpravodaje.

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA