Celoškolní třídní schůzka v září

   15.9.2021

   plovdivská 8

Celoškolní třídní schůzka

Škola zve všechny rodiče na celoškolní třídní schůzku.  Bude se konat v jídelně školy od 18 hodin.

Neboť po schůzce bude následovat plénum školy, zveme i rodiče školkové. 

Na plénu se mimo jiné bude řešit další postup se spolkem rodičů, jako jedním z pilířů školy. Volení zástupců nových tříd a další nutné body na začátku nového školního roku. 

Pokud jste noví a netušíte, co je plénum školy:

Plénum školy je poradní orgán vedení školy složený ze zástupců kolegií školy a školky, vychovatelů a rodičů z každé třídy školy i školky.  Přijďte na plénum, které je otevřené i pro nečleny pléna a dozvíte se více.