Třídní schůzka lycea

   27.6.2022 17.30

   eurytmický sál (pavilon C)

Třídní schůzka pro rodiče a studenty budoucího 1. ročníku Kombinovaného lycea.