Zahájení školního roku

   1. 9. 2022 v 8:30

   školní hřiště

Ke slavnostnímu zahájení školního roku se shromáždíme v 8:30 na školním hřišti.
Žáci střední školy se potkají 8:20 u hlavního vchodu do školy.