Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2023/2024 – podávání přihlášek

   17. - 20. 4. 2023

   ZŠ