Testování

  Jak nejspíš už víte, bude probíhat 1., 6. a 9.9. testování žáků a zaměstnanců škol na COVID. Vzhledem k nárazovosti akce (aspoň v to stále doufáme) a vzhledem ke zkušenostem s přísnými karanténními podmínkami u PCR testování zatím zůstáváme u dodaných RAT (Rychlých antigenních testů).  

Při příchodu ke škole 1.9. se prosím zastavte s dětmi (nebo poučte děti, aby se samostatně zastavily) v atriu u stánku své třídy, kde se bude moci Vaše dítě samo otestovat, nebo doložíte (stačí ukázat, nic nesbíráme) důvod, pro který se na dítě testování nevztahuje (očkování/prodělaný covid v ochranné lhůtě/platný test). Testování bude probíhat od 8:00 do 8:30 a trvá cca 15min. Prosíme o příchod tak, abyste stihli tradiční zahájení školního roku na hřišti v 8:30. 

V případě, že jako rodiče odmítnete testování Vašeho dítěte, doložte tuto skutečnost prosím písemně u TEST-stánků. Dostanete od nás informace o vyplývajících povinností Vašeho dítěte ve škole (rouška, ne-zpěv, ne-cvičení,…) s prosbou o Vašem poučení a instruktáži Vašeho dítěte.  

Rozhodně bychom se rádi vyhnuli jakékoliv formě dozorování a segregace netestovaných dětí během provozu školy. Testování jsme si nevymysleli, ale dokud nebude případně soudem zrušeno, je pro nás mimořádné opatření závazné. Mimořádné opatření Vám zasíláme i v příloze k Vašemu případnému studiu. Pokud s testováním ve škole nesouhlasíte, moc Vás prosíme, abyste spor se státem neřešili přes bitevní pole školy/třídy a dětí. Ideální možností je otestování dítěte v jednom z mnoha center (nejbližší je v Technologickém parku) a doložení pouze výsledků testu.  

Dle platného mimořádného opatření škola nesmí vydávat žádná potvrzení o negativním testování ve škole (jen v případě pozitivního testu).

 

Harmonogram prvního školního dne 

 8:00 – 8:30            Testování v atriu školy

8:30 – 9:00  Slavnostní společné zahájení školního roku s představením nových pedagogů a dětí a se špalírem pro prvňáčky        

9:00 – 10:00     Zahájení školního roku v jednotlivých třídách

   Vydávání zápisových lístků do školní družiny a informace k provozu školní družiny v jídelně (Provoz družiny 1.9.: ranní družina nebude, odpolední bude do 17ti hodin pro přihlášené děti)

od 10:30           Vydávání obědů (NUTNO nejpozději 30.8. 11 hodin objednat)

 

Celoškolní zářijová schůzka 

Připomínáme termín celoškolní schůzky a setkání Pléna školy. Obojí se bude konat ve středu 15. září od 18 hodin, Plénum školy bude na celoškolní schůzku navazovat.  

Nový název školy

Škola od 1. 7. 2021 používá nový název: Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace