DOKUMENTY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zveřejňované dokumenty MŠ, formuláře ke stažení,
inspekce ČŠI, informace k ochraně osobních údajů a další dokumenty organizace

Úvod » Mateřská škola » Dokumenty Mateřské školy

Formuláře pro povinné předškolní vzdělávání:

Žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání_předškoláci

V případě podání „Oznámení zahájení individuálního vzdělávání“ žádáme zákonné zástupce, aby se seznámili s poučením, kde jsou stanovena pravidla doporučená MŠMT (viz níže ke stažení).

Poučení pro zákonné zástupce k individuálnímu vzdělávání MŠ

Toto oznámení není nutné podávat, pokud ukončení individuálního vzdělávání proběhne v termínu uvedeném v Oznámení zahájení individuálního vzdělávání:

Oznámení ukončení individuálního vzdělávání_předškoláci

Další formuláře:

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání

Škola se zákonným zástupcem následně sepíše Dohodu o ukončení předškolního vzdělávání.

Ochrana osobních údajů

v dokumentech ZŠ