WALDORFSKÉ POJETÍ MŠ

Waldorfská pedagogika umožňuje dětem milovat celý svět.

Úvod » Mateřská škola » Jidelni listky v MŠ

Malé děti se učí skrze nápodobu, různorodé smyslové zkušenosti a pohyb. Jejich přirozeností je objevovat své životní a sociální prostředí, které by mělo nabídnout hranice, strukturu a ochranu, ale zároveň i příležitost setkat se s výzvami a přiměřeným rizikem. Uměleckými činnostmi jako vyprávění, rytmické hry, zpěv i hudební doprovod, malování nebo modelování pěstujeme zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti. Smysluplnými praktickými činnostmi jako pečení, práce se dřevem, ale i péče o třídu či zahrádku poskytujeme příležitosti k rozvoji postupně se rodících schopností. Předvídatelným rytmem dne, týdne a roku poskytujeme dětem pocit jistoty a bezpečí. Spolu s důvěrou ve svět tak budujeme pevný základ pro další růst svobodného člověka.

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA