WALDORFSKÉ POJETÍ MŠ

Waldorfská pedagogika umožňuje dětem milovat celý svět.

Úvod » Mateřská škola » O školce » Waldorfské pojetí MŠ

Waldorfské pojetí MŠ

Malé děti se učí skrze nápodobu, různorodé smyslové zkušenosti a pohyb. Jejich přirozeností je objevovat své životní a sociální prostředí, které by mělo nabídnout hranice, strukturu a ochranu, ale zároveň i příležitost setkat se s výzvami a přiměřeným rizikem. Uměleckými činnostmi jako vyprávění, rytmické hry, zpěv i hudební doprovod, malování nebo modelování pěstujeme zdravý rozvoj představivosti a tvořivosti. Smysluplnými praktickými činnostmi jako pečení, práce se dřevem, ale i péče o třídu či zahrádku poskytujeme příležitosti k rozvoji postupně se rodících schopností. Předvídatelným rytmem dne, týdne a roku poskytujeme dětem pocit jistoty a bezpečí. Spolu s důvěrou ve svět tak budujeme pevný základ pro další růst svobodného člověka.

 

Doporučená literatura 

 • BOM, P. Průvodce péčí o děti od 1 do 4 let. Hranice: Fabula, 2005
 • BOOGERD, C. Napodobování. Lelekovice: Franesa, 2019
 • BOOGERD, C. Zvyky a rituály ve výchově malého dítěte. Lelekovice: Franesa, 2020
 • CARLGREN, F. Výchova ke svobodě. Praha: Baltazar, 1991
 • Člověk a výchovačasopis pro waldorfskou pedagogiku – více informací zde
 • GLÖCKLER, M. Chodit, mluvit, myslet. Praha: Malvern, 2007
 • GOEBEL, W. Hovory o dětech. Praha: Waldpress, 2010
 • FLAU, K. Trojnost v ročním koloběhu
 • HECKMANN, H. Pomalé rodičovství. Praha: DharmaGaia, 2016
 • HECKMANN, H. Pět zlatých klíčů. Praha: Malvern, 2019
 • HEYDEBRAND VON, C. O duševní podstatě dítěte. Baltazar, 1993
 • HRADIL, R. (sestavil) Výchova a zdraví našich dětí. Hranice: Fabula, 2011
 • KRŠŇÁK, J. Digiděti. Brno: Jota, 2023
 • LIEVEGOED, B.C.J. Vývojové fáze dítěte. Praha: Baltazar, 1992
 • SMOLKOVÁ, T. Dítě v úctě přijmout... Sluštice: Maitrea, 2015
 • SOESMAN, A. Dvanáct smyslů brány duše. Hranice: Fabula, 2009
 • STEINER, R. Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Semily: Opherus, 2003
 • WIRZ, D. Výchova začíná vztahem

Zajímavé články