STRAVOVÁNÍ V MŠ

Informace k přihlašování a platbám

Úvod » Mateřská škola » Stravování v MŠ

Co je potřeba udělat, aby se dítě mohlo stravovat v MŠ?

 1. vyplnit a podepsat papírovou přihlášku ke stravování
 2. odevzdat podepsanou přihlášku učitelům v MŠ
 3. Platba obědů:
  1. Na účet školní jídelny 2000843963/2010 (pozor – jiný účet než pro platby do školy!)
  2. platebním příkazem (doporučujeme nastavení trvalého příkazu ke 15. dni v měsíci)
  3. složenkou (obdržíte ve školní jídelně)
   OBĚDY NELZE PLATIT HOTOVĚ!
 • Variabilní symbol pro platbu bude strávníkovi přidělen školní jídelnou po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování.
 • Cena stravy je uvedena v bodě VII. Vnitřního řád školní jídelny MŠ.
 • Strava je dětem přihlašována automaticky vedoucí ŠJ.
 • Zákonní zástupci si stravu odhlašují nebo přihlašují jen v případě změn (nemoc dítěte apod.): do 11:00 hodin pracovního dne na následující pracovní den přes internet www.strava.cz:
  • číslo zařízení:  10151
  • uživatel: prijmenijmeno (např. novakpetr); uživatel = strávník
  • heslo: bude zasláno e-mailem, strávník si ho může později změnit v nastavení

Všechny změny v údajích hlásit na e-mail:  jidelna@waldorf-brno.cz
případné informace na tel.: 511 118 361.

 

Přihláška ke stravování MŠ

Přihláška ke stravování zaměstnanci

 

Vnitřní řád jídelny MŠ naleznete zde.

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA