Seminář Godiho Kellera

VÝCHOVA KE SPOLUPRÁCI

9. – 10. 12. 2022

Úvod » Mraweniště » Přednášky a semináře » Seminář Godi 9.-10.12.22

Víkendový seminář proběhne v anglickém jazyce s překladem do ČJ.

Tematicky je určen jak pro stávající, tak pro nově přicházející rodiče.

Seminář je bezplatný. Dobrovolný dar na organizaci a lektora je vítaný. Doporučená výše je 500 – 700 Kč.

Výchova ke spolupráci

Umět spolupracovat, to je jedna ze základních dovedností potřebných pro život člověka ve společenství ostatních lidí. V dnešní době patří schopnost spolupráce také k hlavním předpokladům úspěšného uplatnění na pracovním trhu. Zároveň ze všech stran stále častěji slýcháme apel na rozvoj individuality každého jednotlivce. Jak ​tyto dvě kvality ​​ skloubit? Jak probouzet a vyživovat to jedinečné v každém dítěti a přitom ho stále směrovat k chápavé a vstřícné spolupráci s okolím? Také o tom bude rodičovský seminář s Godi Kellerem.

KDY:

pátek 9. 12. 2022 od 17:30 do 21:00
sobota 10. 12. 2022 od 9:30 do 16:00

KDE:

Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8, Brno
Seminář se bude konat v prostorách základní školy. Vše potřebné se dozvíte ve vestibulu školy.

Pořádá Spolek Waldorfské školy Brno ve spolupráci s Waldorfskou školou Brno.

Registrace na seminář byla z kapacitních důvodů uzavřena. Pokud se hlásíte z důvodu zápisu do MŠ nebo ZŠ, ozvěte se prosím Mateji Formanovi forman@waldorf-brno.cz, který vás kontaktuje v případě uvolnění kapacity. 

 

Průběh semináře – pátek

17:30 Registrace, seznámení
18:00 Úvodní Blok I.
21:00 Konec

Průběh semináře – sobota

09:30  Blok II.
12:15  Přestávka na oběd – je zajištěn vegetariánský oběd v prostorách školky
13:00  Společná umělecká práce
13:45  Blok III.
15:45  Reflexe, závěr
16:00  Konec semináře

Godi Keller

Godi Keller se věnuje vzdělávání budoucích učitelů a také pedagogice pro rodiče. Žije v Norsku a pracuje na Rudolf Steiner University College v Oslu. Kromě toho pořádá kurzy pro rodiče v Norsku, Švédsku, Maďarsku, pobaltských zemích, Slovinsku, na Islandu a v ČR.
V naší škole vedle přednášek pro rodiče pracuje s učiteli jako mentor hospitující ve třídách a provázející učitele i celé kolegium v jejich rozvoji.

Godi Keller o své práci napsal:

Proč kurzy pro rodiče?

V posledních 40 letech se situace rodičů a výchovy dětí radikálně změnila. Místo nepsaných pravidel a úmluv, které ještě před několika desetiletími poskytovaly rodičům pevný základ pro výchovu a vedení dětí, vládne dnes v této oblasti individuální svoboda a pro mnohé velký zmatek a nejistota. V poslední době se objevují nejrůznější „dokonalé chůvy“, které chrlí zaručené recepty na řešení toho či onoho výchovného problému. Já na takové univerzálním návody nevěřím. Místo toho se snažím pomoci rodičům lépe pochopit vývoj jejich dítěte a rozšířit jejich schopnost nahlédnout činy a reakce dítěte v různém vývojovém období.

Pozvánka Godi PDF