Přednáška Godiho Kellera

III.  KAM TO POKRAČUJE DÁL?
Jaké kvality přináší úplné waldorfské vzdělání?
24. 11. 2021

Úvod » Mraweniště » Přednášky a semináře » Přednáška Godi 24.11.21

 

 

 

 

 

Přednáška proběhne v anglickém jazyce s překladem do ČJ.

Téma bude zaměřeno na úplné waldorfské vzdělávání – tedy propojení základního a středního stupně školy.

Přednáška je bezplatná. Dobrovolný příspěvek na organizaci a lektora je vítaný. Doporučená výše je 150 Kč.

Milí příznivci waldorfské pedagogiky, všechny semináře Godiho Kellera tento podzim jsou zrušeny. Epidemiologická situace nedovoluje mentorovi naší školy tento podzim túru po Evropě podniknout a tak do ČR nepřijede. Velmi nás to mrzí, ale znamená to i zrušení všech seminářů. Doufáme v uskutečnění na jaře 2022.

KDY: středa 24. 11. 2021 od 18:00 do 20:00
KDE: jídelna ZŠ, Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8, Brno

Na přednášku není potřeba se přihlašovat.
Účast se NEZAPOČÍTÁVÁ do kritérií pro přijetí do MŠ i ZŠ, nebudou vydávána osvědčení o účasti.

Pořádá Spolek Waldorfské školy Brno ve spolupráci s Waldorfskou školou Brno.

GODI KELLER

Godi Keller se věnuje vzdělávání budoucích učitelů a také pedagogice pro rodiče. Žije v Norsku a pracuje na Rudolf Steiner University College v Oslu. Kromě toho pořádá kurzy pro rodiče v Norsku, Švédsku, Maďarsku, pobaltských zemích, Slovinsku, na Islandu a v ČR.
V naší škole vedle přednášek pro rodiče pracuje s učiteli jako mentor hospitující ve třídách a provázející učitele i celé kolegium v jejich rozvoji.

Godi Keller o své práci napsal:

Proč kurzy pro rodiče?

V posledních 40 letech se situace rodičů a výchovy dětí radikálně změnila. Místo nepsaných pravidel a úmluv, které ještě před několika desetiletími poskytovaly rodičům pevný základ pro výchovu a vedení dětí, vládne dnes v této oblasti individuální svoboda a pro mnohé velký zmatek a nejistota. V poslední době se objevují nejrůznější „dokonalé chůvy“, které chrlí zaručené recepty na řešení toho či onoho výchovného problému. Já na takové univerzálním návody nevěřím. Místo toho se snažím pomoci rodičům lépe pochopit vývoj jejich dítěte a rozšířit jejich schopnost nahlédnout činy a reakce dítěte v různém vývojovém období.

Kompetence k životu

Společně s rodiči vždy diskutujeme o tom, které kompetence děti opravdu potřebují pro svůj budoucí život. Kritéria pro určení kvality školy, jako systém testování školních znalostí PISA, nám odpověď na tuto otázku neposkytují. Mít dobré výsledky v matematice, angličtině a v mateřském jazyce nemá téměř nic společného s životním úkolem být člověkem. Mým hlavním zájmem je hledat způsoby, jak vystavět výchovu a vzdělávání tak, aby podporovaly rozvoj životních kompetencí. Pracuji na tom v přednáškách pro rodiče a učitele mateřských a základních škol a také v Kurzech pro rodiče.

                                                                                                                         …přeloženo z www.godikeller.com