Seminář Godiho Kellera

Kompetence k životu

6. – 7. 10. 2023

Úvod » Mraweniště » Přednášky a semináře » Seminář Godi 6.-7.10.23

Víkendový seminář proběhne v anglickém jazyce s překladem do ČJ.

Tematicky je určen jak pro stávající, tak pro nově přicházející rodiče.

Seminář je bezplatný. Dobrovolný dar na organizaci a lektora je vítaný.

Doporučená výše je 500 až 700 Kč. Platba na místě.

 

Téma: KOMPETENCE K ŽIVOTU

Až se naše děti za pár let jako mladí dospělí postaví do života, co budou potřebovat ze všeho nejvíce? Znát zpaměti hlavní města všech afrických států? Dokázat se domluvit i s lidmi odlišného založení? Zazpívat písničku? Mít pevné a odolné tělo? Vyjmenovat panovníky českých zemí? Vyjádřit kultivovaně svůj názor? O tom, které kompetence budou opravdu určovat kvalitu života našich dětí, s námi bude diskutovat a polemizovat Godi Keller.

KDY:         pátek 6. 10. od 17:30 do 21:00
                    sobota 7. 10. od   9:00 do 13:00

KDE:          Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8, Brno

Seminář se bude konat v prostorách základní školy – vstup atriem nebo hlavním vchodem. Vše potřebné se dozvíte po příchodu ve vestibulu školy.
Pořádá Spolek waldorfské školy Brno ve spolupráci s Waldorfskou školou Brno.

Účast na semináři se započítává jako 3 KREDITY do kritérií pro přijetí do ZŠ a MŠ (nutno doložit osvědčením, které bude vydáváno v sobotu po ukončení semináře na základě podpisů z pátku i soboty v prezenční listině).

NA SEMINÁŘ NENÍ POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLAŠOVAT.

Průběh semináře       Pátek – 6. 10. 2023

17:30 registrace, seznámení

18:00 pracovní blok I.

21:00 konec

Průběh semináře       Sobota – 7. 10. 2023

09:00 pracovní blok II.

12:30 závěrečná reflexe

13:00 zakončení semináře

 

Godi Keller …věnuje se vzdělávání budoucích učitelů a také pedagogice pro rodiče. Žije v Norsku a pracuje na Rudolf Steiner University College v Oslu. Kromě toho pořádá kurzy pro rodiče v Norsku, Švédsku, Maďarsku, pobaltských zemích, Slovinsku, na Islandu a v ČR.
V naší škole vedle přednášek pro rodiče pracuje s učiteli jako mentor hospitující ve třídách a provázející učitele i celé kolegium v jejich rozvoji.

 

Godi Keller o své práci napsal:       Proč pořádat kurzy pro rodiče? V posledních 40 letech se situace rodičů a výchovy dětí radikálně změnila. Místo nepsaných pravidel a úmluv, které ještě před několika desetiletími poskytovaly rodičům pevný základ pro výchovu a vedení dětí, vládne dnes v této oblasti individuální svoboda a pro mnohé velký zmatek a nejistota. V poslední době se objevují nejrůznější „dokonalé chůvy“, které chrlí zaručené recepty na řešení toho či onoho výchovného problému. Já na takové univerzální návody nevěřím. Místo toho se snažím pomoci rodičům lépe pochopit vývoj jejich dítěte a rozšířit jejich schopnost nahlédnout činy a reakce dítěte v různém vývojovém období.