REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

ZDE SE MŮŽETE ZAREGISTROVAT NA SEMINÁŘE GODIHO KELLERA

Úvod » Mraweniště » Přednášky a semináře » Přihlašovadlo na Godiho

Semináře jsou bezplatné, přesto nám pomůže, pokud nám přispějete formou daru. Vybraná částka bude použita na uhrazení nákladů spojených s mentoringem ve škole. Doporučená částka vašeho daru je 500 Kč za seminář. Potvrzení o daru pro daňové účely vám vystavíme a zašleme na vámi uvedenou emailovou adresu (ze zákona, pokud dar přesáhne 1000 korun za rok pro danou instituci). Dar bude proveden na účet Spolku waldorfské školy Brno, která jej použije pro hrazení nákladů spojených s pobytem mentora Godiho Kellera ve škole.

č. ú: 1947332088/5500 ; prosím uveďte variabilní symbol 2205, nebo použijte QR kód pro platbu.