Škola je podpořena z projektu Operační program Jan Amos Komenský.