Podpora Spolku

Jak mohou členové spolku i prostě přátelé školy naši činnost podpořit

Úvod » Mraweniště » Spolek školy » Podpora spolku

Staňte se členem spolku

Zvláště, máte-li dítě v mateřském, základním či středním stupni naší školy, neváhejte.

Prosím vyplňte Přihlášku do spolku a pošlete na adresu forman@spolek-waldorf-brno.cz

Nyní mluvíme především o finanční podpoře spolku a školy. Od podzimu 2022 se „rozjedou“ další projekty.

Školu a školku je možné finančně podpořit dvěma možnými způsoby. Darem spolku školy nebo darem Nadačnímu fondu waldorf Brno.  

Spolkový rozpočet je naplňován jednak členskými příspěvky a jednak dary.

Darujte spolku finanční prostředky

Dar je možné zaslat spolku, kde peníze budou použity v souladu se schváleným rozpočtem na daný rok, tedy na účely podpory waldorfského vzdělávání. Konkrétně pak především na:

  • Podporu vzdělávání učitelů
  • Podporu práce mentorů školy a školky
  • Sociální fond
  • Podporu dalších projektů spolku

Ke každému daru na žádost vystavíme potvrzení o daru. prosím kontaktujte nás na adresu forman@spolek-waldorf-brno.cz.

Číslo účtu spolku je:
1947332088/5500

Potvrzení o daru pro daňové účely

Potvrzení o daru vám rádi vystavíme na konci roku (rozesíláme v lednu). Prosíme vás však o vyplnění této žádosti.

Potvrzení o daru má smyls pro fyzické osoby (zaměstnance a podnikatele), kteří celkem v roce věnovali více než 1000 Kč. Jste-li zaměstnanci, potvrzení předejte na finanční/učetní oddělení ve svém zaměstnání. 

Dar je možno také zaslat  Nadačnímu fondu waldorf Brno, který zajišťuje  další podporu waldorfské školy zaměřením na specifické projekty jako:

  • Koupě a obnova lavic pro 7. třídu
  • Nové nástěnky do tříd 1. a 2. Stupně
  • a podobně

Pro bližší informace prosím navštivte stránky Nadačního fondu.