Žáci a děti z Waldorfské školy Brno se mohou těšit na nové zatravněné atrium s vegetací a upravenými zpevněnými plochami včetně třinácti druhů výukových prvků, jako jsou akustická zrcadla, řezbářské hoblice, otočný kámen a jiné. Zřizovatel školy Statutární město Brno vybral zhotovitele stavebních úprav, po jejichž dokončení bude prostor sloužit setkávání, pro společné trávení času o přestávkách, i jako venkovní učebna. Stavební práce za 18,5 milionů Kč bez DPH budou zahájeny koncem října a zaberou téměř osm měsíců. Jejich součástí bude i nutná rekonstrukce inženýrských sítí vedených pod opravovaným prostorem.

Atrium v areálu Waldorfské školy Brno dlouhodobě není v ideálním stavu, prostor přitom nabízí široké využití pro výuku i mimoškolní aktivity. Z momentálně zdevastované plochy mezi školními budovami bude v příštích měsících vytvořen kreativní venkovní prostor s funkčními výukovými prvky z oblasti přírodních věd a technických a řemeslných oborů, které ocení žáci základní, a v budoucnu i střední školy. Díky zajištění bezbariérovosti bude dobře dostupný i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Atrium se po rekonstrukci stane živým prostorem, který přes den využijí žáci k výuce i pro pobyt o přestávkách, a v době mimo školní výuku může sloužit ke společnému setkávání dětí, žáků a rodičů v rámci třídních a celoškolních akcí a slavností.

Od října 2021 do června 2022 je nutné počítat s omezeními na příjezdových komunikacích u školy, rekonstrukci není možné bez těžké techniky provést. Po dokončení stavebních prací však bude odměnou krásně opravený přístup ke škole z ulice Plovdivská, kde rozpadající se schody nahradí bezbariérový chodník, a hezký výhled do citlivě zrekonstruovaného atria školy s množstvím přírodního materiálu.

Do prostoru atria školy se vrátí život a umožní se jeho využití tak, jak tomu bylo kdysi v minulosti.

Místo realizace projektu:        Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 8, 616 00 Brno-Žabovřesky

Termín realizace projektu:     říjen 2021 – červen 2022

Logo Brno

Projekt Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Loga IROP