21. 3. byly zveřejněny seznamy kandidátů do školské rady a doplňující informace k průběhu voleb.

Místa a časy konání voleb:                               

STŘEDA         8. 3. 2023
8:00 – 8:30 vestibul     8:30 – 11:45 kancelář    12:15 – 13:30 vestibul     13:30 – 17:00 kancelář

ČTVRTEK       9. 3. 2023
8:00 – 8:30 vestibul     8:30 – 11:45 kancelář    12:15 – 13:30 vestibul     13:30 – 15:30 kancelář

PÁTEK            10. 3. 2023
8:00 – 8:30 vestibul     8:30 – 12:00 kancelář

Volební lístky obdrží voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy) v den voleb v místě konání volby, tj. ve vestibulu nebo v kanceláři školy. Voliči před vydáním volebních lístků předloží občanský průkaz (příp. pas) k ověření totožnosti voliče a jeho zletilosti. Bez těchto dokladů nelze volit. Za každého nezletilého žáka školy volí jeho zákonní zástupci nebo sám zletilý žák jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců nezletilého žáka, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 13. března 2023 do 12:00 na nástěnce ve vestibulu školy a na internetových stránkách školy www.waldorf-brno.cz


Volby do školské rady – Waldorfská škola Brno (waldorf-brno.cz)