Harmonogram přijímacího řízení na SŠ

pro studium I. ročníku ve školním roce 2023/2024

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ » Harmonogram přijímacího řízení ve šk. roce 2022/2023

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy do 1. března 2023
1. kolo přijímacího řízení
Jednotná přijímací zkouška – 1. řádný termín 13. dubna 2023
Jednotná přijímací zkouška – 2. řádný termín 14. dubna 2023
Školní přijímací zkouška – 1. řádný termín 25. dubna 2023
Školní přijímací zkouška – 2. řádný termín 26. dubna 2023

Poznámka: Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.