Harmonogram přijímacího řízení na SŠ

pro studium I. ročníku ve školním roce 2024/2025

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ » Harmonogram přijímacího řízení ve šk. roce 2022/2023

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy do 1. března 2024
1. kolo přijímacího řízení
Jednotná přijímací zkouška – 1. řádný termín 12. dubna 2024
Jednotná přijímací zkouška – 2. řádný termín 15. dubna 2024
Školní přijímací zkouška – 1. řádný termín . dubna 2024
Školní přijímací zkouška – 2. řádný termín . dubna 2024

Poznámka: Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků.