PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. KOLO

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ » Přijímací řízení 1. kolo

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium) včetně stanovení kritérií

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Přílohy ke stažení:

Přihláška na SŠ_editovatelná v PDF (nutno vytisknout na jeden list papíru oboustranně, i černobíle)

Informace k ochraně osobních údajů – žádost o přijetí na SŠ

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče ze zahraničí

Návod pro vyplnění přihlášky k nahlédnutí na webu CERMAT