VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2023/2024

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ » Přijímací řízení 1. kolo » Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání od šk. roku 2023/2024

Zveřejněno od 3. 5. 2023

Seznam uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole
pro školní rok 2023/2024 do 1. ročníku s výsledkem správního řízení