VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2023/2024

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ » Přijímací řízení 1. kolo » Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání od šk. roku 2024/2025

Zveřejněno od 15. 5. 2024

Seznam uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole
pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku s výsledkem správního řízení