Vzorový formulář pro odvolání

VZOR odvolání ke stažení ve Wordu

Pokud uchazeč obdrží rozhodnutí o nepřijetí a přetrvává jeho zájem o studium, musí uchazeč do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí podat odvolání k řediteli školy.