PROFIL STUDENTA

Úvod » Střední škola » O studiu na lyceu » Profil studenta

  • Vnímám svět jako celek a svoje místo a úkol v něm: objevuji, nalézám, poznávám
  • Stojím pevně ve světě: hledám vlastní cesty, čelím krizím, realizuji svoje vize
  • Tvořím a měním svět: kreativně řeším témata, jsem všestranný, praktický, mám nadhled
  • Dokážu pracovat v týmu: všímám si nejenom sebe, ale i druhých, jsem empatický, tolerantní
  • Jsem schopen pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo vyšší odborné škole