Od středy 10. 11. se na několik měsíců uzavřou všechny vstupy do atria školy. Již jsme informovali, že v tomto školním roce proběhne kompletní rekonstrukce prostoru mezi budovami školy a vznikne zde krásná přírodní učebna https://waldorf-brno.cz/rekonstrukce-atria-a-vybudovani-prirodni-ucebny/.

Od středečního rána do odvolání bude jediným vstupem

  • do základní školy hlavní vchod od hřiště (do šaten se bude procházet vestibulem a přes vnitřní chodbu školy)
  • do mateřské školy brána přes zahradu ZŠ (od ul. Záhřebská)

Krček mezi základní školou a mateřskou školou se začne bourat a nelze tudy procházet.

Stojany na kola přestěhujeme před školu.

Dveře ze ZŠ do atria (od šaten) budou sloužit jen jako únikové východy pro případ evakuace.

Počítejte prosím i se značným omezením na příjezdové komunikaci a parkovišti na ul. Plovdivská, doporučujeme ke škole z této strany nezajíždět. Bližší informace k tomu zatím nemáme.

I přes velkou snahu se nepodařilo stavební práce zahájit v době hlavních prázdnin a celá rekonstrukce proběhne bohužel za provozu školy (ukončení projektu je limitováno termíny z ESF). Celý projekt a stavbu na sebe převzal zřizovatel školy Statutární město Brno, škola je podpořenou organizací a nemáme již velký vliv na další průběh prací. Snažme se prosím respektovat omezení stavby, na konci nás čeká zrekonstruovaný prostor, který využijeme pro výuku, trávení volného času o přestávkách, slavnosti a další společná setkávání.