MĚSÍČNÍ ÚPLATA ZA ŠD

Úvod » Základní škola » Školní družina – nefunguje » měsíční úplata za ŠD

S účinností od 1.9. 2019 je stanovení měsíční úplaty za školní družinu na školní rok 2019/2020 stanoveno takto:

TBD – z dokumentu

 

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA