VNITŘNÍ ŘÁD SKOLNÍ DRUŽINY

Úvod » Základní škola » Školní družina – nefunguje » Vnitřní řád školní družiny

Školní družina je provozována pro děti prvního stupně. 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Bližší informace o vnitřním řádu školní družiny lze nalézt v samostatném pdf, který je dostupný na těchot stránkách

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA