ZÁPIS DO DRUŽINY

Probíhá zpravidla na začátku školního roku. 

Po seznámení se s podmínkami a pravidly provozu družiny je třeba vyplnit zápisní lístek (prosím vytiskněte oboustranně a doneste vyplněný do kanceláře školy).

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA