Seminář Godiho Kellera

ÚZKOST, NEMOC SOUČASNOSTI

7. – 8. 10. 2023

Úvod » Mraweniště » Přednášky a semináře » Seminář Godi 7.-8.10.23

Víkendový seminář proběhne v anglickém jazyce s překladem do ČJ.

Tematicky je určen zkušenějším rodičům starších žáků a lyceánů.

Seminář je bezplatný. Dobrovolný dar na organizaci a lektora je vítaný.

Doporučená výše je 500 až 700 Kč. Platba na místě.

 

Téma: ÚZKOST – NEMOC SOUČASNOSTI, aneb Jak probouzet a vyživovat důvěru dnešních mladých lidí.

Z mnoha stran slyšíme, jak narůstá procento mladistvých, kteří bojují s návaly úzkosti. Tvář světa, kterou jim nastavují média, je často skličující a budoucnost není příliš růžová. A přitom to jsou právě tito mladí lidé, do nichž bychom rádi vložili naději pro blízkou i vzdálenější budoucnost. Naději, že ze své bytostné vnitřní potřeby a s plným nasazením půjdou a budou tvořit lepší svět. Kde ale vezmou pevné odhodlání, důvěru ve zdar a nezbytnou vůli k aktivitě? A můžeme je v tom my, vychovatelé nějak podpořit?

KDY:         sobota 7. 10. od 17:30 do 21:00
                   neděle 8. 10. od   9:00 do 13:00

KDE:          Waldorfská škola Brno, Plovdivská 8, Brno
Seminář se bude konat v prostorách základní školy – vstup atriem nebo hlavním vchodem. Vše potřebné se dozvíte po příchodu ve vestibulu školy.
Pořádá Spolek Waldorfské školy Brno ve spolupráci s Waldorfskou školou Brno.

Účast na semináři se NEZAPOČÍTÁVÁ do kritérií pro přijetí do ZŠ/MŠ.

NA SEMINÁŘ NENÍ POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLAŠOVAT.

Průběh semináře       Sobota – 7. 10.2023

17:30 registrace, seznámení

18:00 pracovní blok I.

21:00 konec

Průběh semináře       Neděle – 8. 10.2023

09:00 pracovní blok II.

12:30 závěrečná reflexe

13:00 zakončení semináře

 

Godi Keller …věnuje se vzdělávání budoucích učitelů a také pedagogice pro rodiče. Žije v Norsku a pracuje na Rudolf Steiner University College v Oslu. Kromě toho pořádá kurzy pro rodiče v Norsku, Švédsku, Maďarsku, pobaltských zemích, Slovinsku, na Islandu a v ČR.
V naší škole vedle přednášek pro rodiče pracuje s učiteli jako mentor hospitující ve třídách a provázející učitele i celé kolegium v jejich rozvoji.

 

Godi Keller o své práci napsal:       Proč pořádat kurzy pro rodiče? V posledních 40 letech se situace rodičů a výchovy dětí radikálně změnila. Místo nepsaných pravidel a úmluv, které ještě před několika desetiletími poskytovaly rodičům pevný základ pro výchovu a vedení dětí, vládne dnes v této oblasti individuální svoboda a pro mnohé velký zmatek a nejistota. V poslední době se objevují nejrůznější „dokonalé chůvy“, které chrlí zaručené recepty na řešení toho či onoho výchovného problému. Já na takové univerzální návody nevěřím. Místo toho se snažím pomoci rodičům lépe pochopit vývoj jejich dítěte a rozšířit jejich schopnost nahlédnout činy a reakce dítěte v různém vývojovém období.