WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

V ÚCTĚ PŘIJMOUT,

V LÁSCE VYCHOVAT

VE SVOBODĚ PROPUSTIT

Úvod » Základní škola » Waldorfská pedagogika

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA STRUČNĚ

Principy na kterých stojí škola a školka

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

Jak konkrétně se principy propisují do třídy a jejího dění.

UČIVO V KOSTCE

Zaměření jednotlivých ročníků.

LITERATURA

Odkazy na literaturu objasňující Antroposofické a pedagogické pozadí waldorfské školy.