WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

V ÚCTĚ PŘIJMOUT,
V LÁSCE VYCHOVAT,
VE SVOBODĚ PROPUSTIT

Úvod » Základní škola » Waldorfská pedagogika

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA STRUČNĚ

Principy, na kterých stojí škola a školka

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

Jak konkrétně se principy propisují do třídy a jejího dění

UČIVO V KOSTCE

Zaměření jednotlivých ročníků

LITERATURA

Odkazy na literaturu objasňující antroposofické a pedagogické pozadí waldorfské školy