MRAWENIŠTĚ

SPOLEK ŠKOLY

Spolek waldorfské školy Brno

NADAČNÍ FOND WALDORF BRNO

Kontakty a informace

PLÉNUM ŠKOLY

Společný orgán školy a rodičů

AKCE SPOLKU

Aktuální akce spolku školy

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Akce pro rodiče a veřejnost

PROJEKTY

Do jakých projektů je škola zapojená?

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Mimoškolní zájmové vzdělávání

PARTNEŘI ŠKOLY

Organizace se kterými spolupracujeme

ODKAZY

Další zdroje informací o waldorfské pedagogice a školách a institucích