PROJEKTY MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PRO ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Úvod » Mraweniště » Projekty » Projekty MMB – MAP II

WALDORFSKÁ ŠKOLA BRNO je zapojena jako partner v projektech Statutárního města Brna.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 – více informací o projektu ZDE