HISTORIE ŠKOLY

Jak to všechno v Brně začalo

Úvod » O škole » Historie školy

Cesta ke kořenům aneb jak to tenkrát v Brně všechno začalo

Waldorfské školství v Brně má své kořeny v roce 1991 a je spojeno s tehdejší mateřskou školou na Božetěchově 32, v Brně – Králově Poli. Tamější paní učitelky nejprve pozvolna vnášely prvky waldorfské pedagogiky do své každodenní práce a postupně pracovaly na přeměně dosud běžné školky ve školku waldorfskou. V roce 1993 vznikl spolek rodičů na podporu myšlenek Rudolfa Steinera – W Alternativa, který se chtěl starat a pečovat o školku po linii rodičovské.

V plné síle k dalšímu cíli

Z přání umožnit svým dětem vzdělání ve stejném duchu, jaký vládne v mateřské škole, se v roce 1995 zrodila v řadách rodičů silná iniciativa směřující k založení waldorfské základní školy v Brně. To se po značném úsilí tehdejším rodičům podařilo v roce 1999, kdy se otevřela první waldorfská třída při klasické ZŠ v Brně v městské části Žabovřesky. Během následujících let se waldorfské třídy několikrát stěhovaly.

Samostatnost – nový počátek

V roce 2009 statutární město Brno zřídilo samostatnou waldorfskou školu s vlastním vedením. Rozjel se samostatný waldorfský vlak a školka přijala pozvání a „přistoupila“ také. Narodilo se jedinečné státní školské zařízení – Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace.

Na prahu dalšího desetiletí

V září 2019 si brněnská waldorfská škola připomínala nejen 100. výročí založení vůbec první školy Rudolfa Steinera ve Stuttgartu, ale také svá vlastní jubilea – 20. výročí waldorfského základního školství v moravské metropoli a 10 let od založení samostatné waldorfské školy v Brně. Na prahu dalšího desetiletí dnes stojí škola se 3 třídami mateřské školy a 13 třídami školy základní. Kromě nově vznikajících paralelních tříd v nejnižších ročnících zde již čtvrtým rokem působí třída speciální, pečující o děti s kombinovaným postižením.