HISTORIE ŠKOLY

Jak to všechno v Brně začalo

Úvod » O škole » Historie školy

HISTORIE MŠ

aneb z Božetěchové na Plovdivskou

Cesta ke kořenům aneb jak to tenkrát v Brně všechno začalo

Waldorfské školství v Brně má své kořeny v roce 1991 a je spojeno s tehdejší mateřskou školou na Božetěchově 32, v Brně – Králově Poli. Tamnější paní učitelky nejprve pozvolna vnášely prvky waldorfské pedagogiky do své každodenní práce a postupně pracovaly na přeměně dosud běžné školky ve školku waldorfskou. V roce 1993 vznikl spolek rodičů na podporu myšlenek Rudolfa Steinera – W Alternativa, který se chtěl starat a pečovat o školku po linii rodičovské.

V plné síle k dalšímu cíli

Z přání umožnit svým dětem vzdělání ve stejném duchu, jaký vládne v mateřské škole, se v roce 1995 zrodila v řadách rodičů silná iniciativa směřující k založení waldorfské základní školy v Brně. To se po značném úsilí tehdejším rodičům podařilo v roce 1999, kdy se otevřela první waldorfská třída při klasické ZŠ v Brně v městské části Žabovřesky. Během následujících let se waldorfské třídy několikrát stěhovaly.

Samostatnost – nový počátek

V roce 2009 statutární město Brno zřídilo samostatnou waldorfskou školu s vlastním vedením. Rozjel se samostatný waldorfský vlak a školka přijala pozvání a „přistoupila“ také. Narodilo se jedinečné státní školské zařízení – Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace.

Na prahu dalšího desetiletí

V září 2019 si brněnská waldorfská škola připomínala nejen 100. výročí založení vůbec první školy Rudolfa Steinera ve Stuttgartu, ale také svá vlastní jubilea – 20. výročí waldorfského základního školství v moravské metropoli a 10 let od založení samostatné waldorfské školy v Brně. Na prahu dalšího desetiletí tak stála škola se 3 třídami mateřské školy a 13 třídami školy základní. Kromě nově vznikajících paralelních tříd v nejnižších ročnících s námi dlouho funguje i třída speciální, pečující o děti s kombinovaným postižením.

Zřízení střední školy

V září 2022 se podařilo přivítat prvních 30 žáků nově zřízené střední školy v oboru Kombinované lyceum. Od 3. ročníku se žáci profilují do jednoho ze tří nabízených zaměření – humanitního, přírodovědného nebo technického. Ve 4. ročníku je čeká ukončení studia formou maturitní zkoušky.

Rok 2023 a vize nejbližších let

Nově přejmenovaná Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace pokračuje ve svém rozšiřování. Získala pro svou činnost celý další pavilon, kde se uhnízdily třídy lycea (těšící se ještě na další 2 nové ročníky) a hned ve vedlejším vchodu 9. třída ZŠ. Již příští školní rok se završí otevírání nových paralelních tříd a v každém ročníku ZŠ budou spolupracovat 2 třídy, doplněné o jednu společnou speciální třídu s žáky 1. i  2. stupně. Školka pokračuje se svými 3 třídami, nově se střídajícími i v přírodní učebně na zahradním pozemku v Komíně.