ŠKOLNÍ DRUŽINA

Úvod » Základní škola » Školní družina

 

Informace pro rodiče o provozu ŠD

s účinností od 1. 9. 2021

Zápisní lístek do školní družiny 2021/2022

(pokud máte možnost, tiskněte oboustranně)

Vnitřní řád školní družiny

Stanovení výše úplaty za školní družinu na školní rok 2021/2022

naleznete v sekci Dokumenty ZŠ

Kontakty ŠD pro školní rok 2021/2022

Telefon:

kabinet ŠD: 511 118 337 (pouze dopoledne)
7 – 17 hodin 731 543 289

Vychovatelé:

Pavlína Bauer
vedoucí vychovatelka
e-mail: bauer@waldorf-brno.cz
telefon: 603 386 217
Jan Vodička e-mail: vodicka@waldorf-brno.cz
Denisa Mikuschková e-mail: mikuschkova@waldorf-brno.cz
Svatopluk Řezníček e-mail: reznicek@waldorf-brno.cz
Lenka Nakládalová e-mail: nakladalova@waldorf-brno.cz
Jiří Sadila e-mail: sadila@waldorf-brno.cz
Zuzana Daníčková e-mail: danickova@waldorf-brno.cz
Pavla Hajdová e-mail: hajdova@waldorf-brno.cz