ŠKOLNÍ DRUŽINA

Úvod » Základní škola » Školní družina

Informace pro rodiče o provozu ŠD

s účinností od 1. 9. 2022

Zápisní lístek do školní družiny 2022/2023

(pokud máte možnost, tiskněte oboustranně)

Vnitřní řád školní družiny

Stanovení výše úplaty za školní družinu na školní rok 2022/2023

naleznete v sekci Dokumenty ZŠ

Kontakty ŠD pro školní rok 2022/2023

Telefon:

Pevná linka – kabinet ŠD: 511 118 337   (pouze dopoledne)
Mobil 731 543 289   (7-17h)
E-mail pro hlavní komunikaci: sadila@waldorf-brno.cz

Vychovatelé:

Koordinátoři ŠD  Pavla Hajdová  e-mail: hajdova@waldorf-brno.cz
Jiří Sadila  e-mail: sadila@waldorf-brno.cz
Pavlína Bauer  e-mail: bauer@waldorf-brno.cz
Jan Vodička  e-mail: vodicka@waldorf-brno.cz
Denisa Mikuschková  e-mail: mikuschkova@waldorf-brno.cz
Lenka Nakládalová  e-mail: nakladalova@waldorf-brno.cz
Zuzana Daníčková  e-mail: danickova@waldorf-brno.cz
Adéla Janíková  e-mail: janikova@waldorf-brno.cz
Sara Benettová  e-mail: bennettova@waldorf-brno.cz
Radim Hořelka  e-mail: horelka@waldorf-brno.cz