ŠKOLNÍ DRUŽINA

Úvod » Základní škola » Školní družina

Informace pro rodiče o provozu ŠD

s účinností od 1. 9. 2023

 

Zápisní lístek do školní družiny 2023/2024

(pokud máte možnost, tiskněte oboustranně)

Vnitřní řád školní družiny

Stanovení výše úplaty za školní družinu na školní rok 2023/2024

naleznete v sekci Dokumenty školy

Kontakty ŠD pro školní rok 2023/2024

Telefon:

Pevná linka – kabinet ŠD: 511 118 337   (pouze dopoledne)
Mobil 731 543 289   (7-17h)
E-mail pro hlavní komunikaci: sadila@waldorf-brno.cz

Vychovatelé:

Koordinátoři ŠD Pavla Hajdová e-mail: hajdova@waldorf-brno.cz
Jiří Sadila e-mail: sadila@waldorf-brno.cz
Pavlína Bauer e-mail: bauer@waldorf-brno.cz
Jan Vodička e-mail: vodicka@waldorf-brno.cz
Denisa Mikuschková e-mail: mikuschkova@waldorf-brno.cz
Lenka Hryciów Nakládalová e-mail: hriciow@waldorf-brno.cz
Kateřina Brzáková e-mail: brzakova@waldorf-brno.cz
Michaela Halfar e-mail: halfar@waldorf-brno.cz
Kateřina Boháčová e-mail: bohacova@waldorf-brno.cz
Kateřina Ládrová e-mail: ladrova@waldorf-brno.cz