ŠKOLNÍ KLUB

Úvod » Základní škola » Školní klub

Školní klub nabízí žákům 5. – 9. třídy možnost ve volných hodinách či po vyučování pobývat s dohledem v prostorách školy. Místnost poskytuje návštěvníkům zázemí k dokončování školních úkolů, relaxaci, volné činnosti, a je také výborně vybavena stolními deskovými hrami, které děti hojně využívají i o velkých přestávkách.

Provoz klubu ve školním roce 2021/2022:

Pondělí 11:20  –  17:00
Úterý 12:15  –  17:00
Středa 11:20  –  17:00
Čtvrtek 11:20  –  15:00
Pátek není ŠK (kdo nutně potřebuje ve výjimečných případech být ve škole, musí se domluvit s vychovatelkou)

 

Podmínky přijetí do klubu:

  • Vyplněná přihláška podepsaná rodiči + poplatek za pololetí 200 Kč
    Jakékoliv dotazy na pinosova@waldorf-brno.cz nebo telefon: 728 860 050)

 

Přihláška do školního klubu 2021/2022

Vnitřní řád školního klubu
Stanovení výše úplaty za školní klub 2021/2022

naleznete v odkazu Dokumenty ZŠ.