ŠKOLNÍ KLUB

Úvod » Základní škola » Školní klub

Školní klub nabízí žákům 5. – 9. třídy možnost ve volných hodinách a po vyučování pobývat s dohledem v prostorách školy. Využívá klubové místnosti, kmenové třídy, prostor pod schodištěm s pingpongovými stoly i venkovní hřiště. Poskytuje žákům zázemí k dokončování školních úkolů, relaxaci, volné činnosti, stolním deskovým hrám i venkovním pohybovým činnostem.

Provoz klubu ve školním roce 2022/2023:

Pondělí 11:20  –  17:00
Úterý 11:20  –  17:00
Středa 11:20  –  17:00
Čtvrtek 11:20  –  15:00
Pátek není ŠK

 

Podmínky přijetí do klubu:

  • Vyplněná přihláška podepsaná rodiči + poplatek za pololetí 200 Kč
    (Jakékoliv dotazy na pinosova@waldorf-brno.cz nebo telefon: 728 860 050)

 

Přihláška do školního klubu 2022/2023

Vnitřní řád školního klubu
Stanovení výše úplaty za školní klub 2022/2023

naleznete v odkazu Dokumenty ZŠ.