PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE K ZÁPISU DO ZŠ A MŠ

pro školní rok 2023/2024

Úvod » Základní škola » Zápis do 1. třídy ZŠ » Registrace k zápisu do MŠ a ZŠ

 

Zde najdete formulář pro předběžnou registraci k zápisu do ZŠ, MŠ pro školní rok 2023/2024:   REGISTRACE

 

Údaje z dotazníku škola využije pro lepší organizaci zápisu do ZŠ a MŠ s ohledem na předběžný počet zájemců.

Při uvedení e-mailového kontaktu zájemcům můžeme zasílat zprávy o zveřejnění nových informací k zápisům do ZŠ a MŠ apod.

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA