PROJEKTY

Do jakých projektů je škola zapojená?

Úvod » Mraweniště » Projekty

ERASMUS+

2022-1-CZ01-KA121-SCH-000064146                      1. 6. 2022 – 31. 5. 2024

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

                      1. 12. 2023 – 31. 12. 2025

Z Brna do Norimberku po stopách Lucemburků

za podpory Česko-německého fondu budoucnosti

Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.02.02/00/22_002/0006524                         1. 3. 2023 – 31. 12. 2025

ŠKOLNÍ PROJEKT EU

Ovoce a zelenina do škol

SÍŤ BRNĚNSKÝCH OTEVŘENÝCH ŠKOL

projekt Magistrátu města Brna

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

program pro stravování ve škole

JEDLÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA

podpora kultury zdravého a udržitelného stravování ve školách

Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004878
škola je podpořenou organizací

M.R.K.E.V

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy – program pro ZŠ a SŠ

MRKVIČKA

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy – program pro MŠ

RODIČE VÍTÁNI

  Projekt MŠ garantující vstřícné jednání mezi školou a rodiči MŠ