PROJEKTY

Do jakých projektů je škola zapojená?

Úvod » Mraweniště » Projekty

ŠKOLNÍ PROJEKT EU

Ovoce a zelenina do škol

SÍŤ BRNĚNSKÝCH OTEVŘENÝCH ŠKOL

projekt Magistrátu města Brna

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

program pro stravování ve škole

Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004878
škola je podpořenou organizací

M.R.K.E.V

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy – program pro ZŠ a SŠ

MRKVIČKA

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy – program pro MŠ

RODIČE VÍTÁNI

  Projekt MŠ garantující vstřícné jednání mezi školou a rodiči MŠ

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ RYTMUS

Spolupracujeme s ústavem RYTMUS na tranzitním programu – program pracovních praxí pro žáky naší duhové třídy.