PROJEKTY

Do jakých projektů je škola zapojená?

Úvod » Mraweniště » Projekty

ERASMUS+

2022-1-CZ01-KA121-SCH-000064146                      1. 6. 2022 – 31. 8. 2023

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817                       1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630                       1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

ŠKOLNÍ PROJEKT EU

Ovoce a zelenina do škol

SÍŤ BRNĚNSKÝCH OTEVŘENÝCH ŠKOL

projekt Magistrátu města Brna

SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

program pro stravování ve škole

Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004878
škola je podpořenou organizací

M.R.K.E.V

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy – program pro ZŠ a SŠ

MRKVIČKA

Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy – program pro MŠ

RODIČE VÍTÁNI

  Projekt MŠ garantující vstřícné jednání mezi školou a rodiči MŠ

SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ RYTMUS

Spolupracujeme se společností Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú. na tranzitním programu – program pracovních praxí pro žáky naší Duhové třídy.