Informace pro členy spolku

Zápisy z valných hromad, povinosti členů, interní informace

Úvod » Mraweniště » Spolek školy » Informace pro členy

Přihláška pro nové členy

Přihlášku je možno vyplnit online.

Můžete také vyplnit přihlášku v pdf a poslat ji na adresu předsedy spolku Martina Bažíka martinbaza9@gmail.com   nebo nechejte originál na sekretariátě školy.

Po vyplnění a odeslání přihlášky dostanete do několika dnů od nás odpověď.

Členské příspěvky

Výše příspěvku je 150 Kč za kalendářní měsíc za každé dítě, které je žákem školy nebo školky. Závazek je pro rodiče společný. Za 3. a další dítě se poplatek snižuje na 50 Kč měsíčně je možno je platit:

  • měsíčně výše uvedenou částku
  • platit každé pololetí
  • zaplatit za celý školní rok
  • formou DARU* – soukromá osoba – může zažádat o potvrzení o daru pro snížení daňového základu (alespoň 1000 Kč), firemní dar na základě smlouvy o daru

*O potvrzení o daru můžete požádat i při pravidelné platbě příspěvku. 

Po přihlášení do spolku dostanete váš variabilní symbol, který prosím používejte, usnadníte nám tím práci.

Příspěvek je stanoven na dítě, nikoli na člena spolku, pro spolek je výhodné, pokud jsou členem oba rodiče. V takovém případě neplatí, že se platí příspěvek 2x, neboť ten je stanoven na dítě.  Rodiče jsou v interní databázi vždy k dítěti (dětem) přiřazeni.

Pokud jste variabilní symbol pro platbu nedostali, nebo máte-li jakýkoli dotaz, prosím kontaktujte Martina Bažíka (martinbaza9@gmail.com).