Informace o Spolku

Kontakty a další užitečné informace

Úvod » Mraweniště » Spolek školy » Informace o spolku

Vedení spolku

Řídícím orgánem spolku je plénum školy složené ze zástupců školy, školky, družiny a rodičovských zástupců všech tříd školy a školky.

Statutární zástupci

Statutárními zástupci spolku jsou:

  • Mgr. LUCIE ČERNOTOVÁ
  • Ing. PAVLÍNA AYÖZ BUDKOVSKÁ
  • Ing. MATĚJ FORMAN, Ph.D.

Kontakt

Matěj Forman: forman@spolek-waldorf-brno.cz

 

Aktuální znění stanov

Stanovy

Číslo účtu

Spolek má účet veden pod tímto číslem:  1947332088/5500

Sídlo spolku

Spolek waldorfské školy Brno,
Bulharská 1173/37, Královo Pole, 612 00 Brno
IČO: 09208682
číslo účtu: 
Výpis z rejstříku