DOKUMENTY ŠKOLY

Zveřejňované dokumenty školy, formuláře ke stažení,
informace k ochraně osobních údajů a další

Úvod » Základní škola » Dokumenty a formuláře

Rozpočet školy

Přerušení provozu MŠ

Žádost o přijetí zveřejňujeme jen v době zápisu v sekci Zápis do ZŠ nebo Přijímací řízení na SŠ.
Žádost o přestup a další žádosti zasíláme po dohodě se zákonnými zástupci e-mailem.

Formuláře pro povinné předškolní vzdělávání:

Další formuláře:

Žádost o přijetí zveřejňujeme jen v době zápisu v sekci Zápis do MŠ

Informace o zpracování osobních údajů

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:

Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
se sídlem Plovdivská 2572/8, 616 00, Brno,
IČO: 751 56 237

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,
se sídlem Hybešova 15, 60200, Brno
IČO: 60555980
Mgr. Anežka Rejzková
tel: +420 732 337 492
e-mail: gdpr@vim-jmk.cz

Informace o rizicích pro externí dodavatele

Poučení o rizicích na pracovišti

  • pro externí dodavatele
  • pro nájemce
  • pro návštěvníky školy, rodiče

Informace o rizicich pro externi dodavatele

Inspekční zprávy k nahlédnutí na webu ČŠI