WALDORFSKÉ LYCEUM

AKTUÁLNĚ

Oznámení školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Informace k přijímacímu řízení
do 1. ročníku waldorfského lycea

studijní obor:
78-42-M/06 Kombinované lyceum

IZO: 181127369

NAŠI UČITELÉ

Přehled učitelů SŠ, e-mailové kontakty

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

21. listopadu 2022 – již proběhlo

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

11. ledna 2023 – již proběhlo