STRAVOVÁNÍ

pro MŠ, ZŠ, SŠ a cizí strávníky

Úvod » Základní škola » Stravování v ZŠ

Stravování v MATEŘSKÉ ŠKOLE

Co je potřeba udělat, aby se dítě mohlo stravovat v MŠ?

1. Vyplnit a podepsat papírovou přihlášku ke stravování.

2. Odevzdat podepsanou přihlášku učitelům v MŠ nebo do školní jídelny

3. Platba obědů:

Na účet školní jídelny 2000843963/2010 (pozor – jiný účet než pro platby do školy!)
– platebním příkazem (doporučujeme nastavení trvalého příkazu ke 15. dni v měsíci), OBĚDY NELZE PLATIT HOTOVĚ
Variabilní symbol pro platbu bude strávníkovi přidělen školní jídelnou po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování.
Cena stravy je uvedena ve Vnitřním řádu školní jídelny.

4. Objednat stravu (do 11:00 hodin pracovního dne na následující pracovní den):

přes internet na www.strava.cz
číslo zařízení: 10151
uživatel: prijmenijmeno (např. novakpetr); uživatel = strávník
heslo: bude zasláno e-mailem, strávník si ho může později změnit v nastavení

5. Seznámit se s Vnitřním řádem školní jídelny (naleznete v Dokumentech školy).

6. Všechny změny v údajích hlásit na e-mail: jidelna@waldorf-brno

Případné informace na tel.: 511 118 361

Přihláška ke stravování pro děti MŠ

Přihláška ke stravování pro zaměstnance MŠ a ZŠ

Stravování v ZÁKLADNÍ ŠKOLE a STŘEDNÍ ŠKOLE
Co je potřeba udělat, aby se žák nebo cizí strávník stal strávníkem školní jídelny?

1. Vyplnit a podepsat papírovou přihlášku ke stravování.

2. Odevzdat podepsanou přihlášku v jídelně, výměnou obdržíte čip (kauce 115 Kč bude odečtena z Vaší první bezhotovostní úhrady, kauce je vratná – viz Vnitřní řád školní jídelny)

3. Platba obědů:

Na účet školní jídelny 2000843963/2010 (pozor – jiný účet než pro platby do školy!)
– platebním příkazem (doporučujeme nastavení trvalého příkazu ke 20. dni v měsíci), OBĚDY NELZE PLATIT HOTOVĚ
Variabilní symbol pro platbu bude strávníkovi přidělen školní jídelnou po odevzdání vyplněné přihlášky ke stravování.

Cena stravy pro žáky a zaměstnance je uvedena ve Vnitřním řádu školní jídelny.
Cena oběda pro cizí strávníky je s platností od 1. 3. 2023 stanovena na 90 Kč.

4. Objednat stravu (do 11:00 hodin pracovního dne na následující pracovní den):

a) přes internet na www.strava.cz
číslo zařízení: 10151
uživatel: prijmenijmeno (např. novakpetr); uživatel = strávník
heslo: bude zasláno e-mailem, strávník si ho může později změnit v nastavení

b) na objednávacím terminálu (ve vestibulu před dveřmi do jídelny)

5. Seznámit se s Vnitřním řádem školní jídelny (naleznete v Dokumentech školy).

6. Všechny změny v údajích hlásit na e-mail: jidelna@waldorf-brno

Případné informace na tel.: 511 118 361

Přihláška ke stravování pro žáky ZŠ

Přihláška ke stravování pro žáky SŠ

Přihláška ke stravování  pro zaměstnance MŠ a ZŠ

Přihláška ke stravování pro cizí strávníky

Výdej do jídlonosiče v první den neplánované nepřítomnosti žáka a pro cizí strávníky

KDE se strava do jídlonosiče vyzvedává?

Od 1. 9. 2018 se obědy do jídlonosičů pro cizí strávníky a pro žáky v první den neplánované nepřítomnosti ve škole vyzvedávají ve školní jídelně.

KDY se strava do jídlonosiče vyzvedává?

V době od 10:45 do 11:15 hod.

Co s sebou?

Jídlonosič – strava bude vydána pouze do čistých nádob, nesmí být z bezpečnostních důvodů skleněné!!!

Čip – kuchařky podle něj poznají, které jídlo do jídlonosiče mají připravit.

PROGRAM SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA

Naše škola je zapojena v programu Skutečně zdravá škola