PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SŠ

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO SŠ

Kritéria, způsob hodnocení a další podrobnosti organizace přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do 1. ročníku

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro školní rok 2024/2025
do 1. ročníku oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum (denní studium)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K PŘÍLOHÁM PŘIHLÁŠKY:

Ke slovnímu hodnocení z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku je třeba doložit i převod na známky.

KONZULTACE PORTFOLIA

Konzultace obsahu portfolia proběhnou 2. 4. 2024.
POZOR, na konzultaci je nutné se přihlásit předem a to nejpozději do 22. 3. 2024.