ZŠ – DOTAZNÍK WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA
/ АНАЛІТИКА ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА

Úvod » Základní škola » Zvláštní zápis do ZŠ (Lex Ukrajina) » Dotazník o waldorfské pedagogice ZŠ

Odkaz na dotazník k waldorfské pedagogice:
Посилання на анкету до вальдорфської педагогіки

Dotazník zjišťující obeznámenost s waldorfskou pedagogikou a školním vzdělávacím programem (tisk a vyhodnocení dotazníku zajistí škola)
Анкета, що виявляє знайомство з вальдорфською педагогікою та шкільною освітньою програмою (друк та оцінка анкети забезпечується школою)

 

WALDORF STRUČNĚ

WALDORFSKÁ SPECIFIKA

UČIVO V KOSTCE

LITERATURA