O ŠKOLCE

Naše tři třídy mají svou historii a svůj řád

WALDORFSKÉ POJETÍ MŠ

Jak se Waldorfská pedagogika promítá do školky a výchovy dětí

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Zahrada je místem, kde děti tráví poměrně velkou část dne

PRŮBĚH DNE A TÝDNE

Rytmus dne a týdne a jeho význam

SLAVNOSTI V PRŮBĚHU ROKU

Slavnosti jsou místem, kde se učitelé, děti a rodiče potkávají

PROSTŘEDÍ TŘÍD

Prostředí, ve kterém děti prožívají svůj den, hraje ve výchově dítěte svou roli