Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Úvod » O škole » Úřední deska » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)
1. Název organizace Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
(do 30. 6. 2021 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace)
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena od 1. 7. 2009 Statutárním městem Brnem zřizovací listinou ze dne 25. 11. 2008 jako příspěvková organizace., pro zajištění základního vzdělávání žáků a předškolního vzdělávání dětí. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne 27. 4. 2021 byla její činnost od 1. 9. 2022 rozšířena o střední vzdělávání s maturitní zkouškou.
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování školního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).
Zřizovací listina – viz Dokumenty školy
3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení:
Střední škola
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina
Školní klub
Školní knihovna (není v provozu)

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení Kontakty – Waldorfská škola Brno (waldorf-brno.cz)
4.1 Kontaktní poštovní adresa sídlo: Plovdivská 2572/8, Brno-Žabovřesky, 616 00
4.2 Adresa pro osobní návštěvu shodná s poštovní adresou
4.3 Úřední hodiny úřední hodiny – Waldorfská škola Brno (waldorf-brno.cz)
4.4 Telefonní čísla

Základní škola     00420 511 118 311   nebo   00420 731 543 396
Střední škola        00420 511 118 336  nebo   00420 731 543 396
Mateřská škola    00420 511 118 350
Školní jídelna       00420 511 118 361
Školní družina     00420 511 118 337  nebo   00420 731 543 289

Další kontakty: Kontakty – Waldorfská škola Brno (waldorf-brno.cz)

4.5 Adresa internetových stránek https://waldorf-brno.cz
4.6 Adresa podatelny Shodná s poštovní adresou
Slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – flash disk.
4.7 Elektronická adresa podatelny Elektronická podatelna – Waldorfská škola Brno (waldorf-brno.cz)
4.8 Datová schránka ID datové schránky: krfmar9
5. Případné platby lze poukázat

č. účtu školy: 2500175228/2010 Fio banka
č. účtu školní jídelny: 2000843963/2010 Fio banka
č. účtu střední školy: 2402297280/2010 Fio banka

Údaje pro platby vč. VS a SS jsou uvedeny na webu školy ve stanovení výše úplaty a ve Vnitřním řádu školní jídelny: Dokumenty školy

6. IČO IČ 75156237
7. Plátce daně z přidané hodnoty DIČ 75156237 (pro vedlejší hospodářskou činnost)
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Dokumenty školy
8.2 Rozpočet Dokumenty školy
9. Žádosti o informace

Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace
Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle zákona č. 106/1999 Sb.: SEZNAM

10. Příjem podání a podnětů Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Seznamy platných předpisů, MŠMT ČR (msmt.cz)
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
11.2 Vydané právní předpisy Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti.
Vnitřní předpisy školy: Dokumenty školy – k fyzickému nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě. Školní řády, vnitřní řády a školní vzdělávací programy jsou dostupné k nahlédnutí na úřední nástěnce ve vestibulu školy.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv Nebyly zpracovány.
13.2 Výhradní licence Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2023
Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2022