Informace povinně zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup
dle přílohy vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Úvod » O škole » Úřední deska » Povinně zveřejňované informace

Informace povinně zveřejňované

Informace povinně zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup dle přílohy vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název povinného subjektu: 

Waldorfská škola Brno – střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
(do 30. 6. 2021 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace)
2. Důvod a způsob založení: 
Organizace byla zřízena k 1. 7. 2009 Statutárním městem Brnem jako příspěvková organizace.
3. Organizační struktura: Organizační schéma
4. Kontaktní spojení a úřední hodiny: Kontakt
5.  Bankovní spojení: 2500175228/2010, účet zřízen u Fio banky
6.  IČ: 75156237
7.  DIČ: CZ75156237
8.  Dokumenty (seznam hlavních dokumentů, rozpočet)
9. Místo a způsob, jak získat informace
  • osobně – sekretariát školy, zástupci ředitele pro ZŠ a MŠ (viz kontakty)
  • telefonicky – viz kontakty
  • elektronicky – na adrese pro elektronická podání epodatelna@waldorf-brno.cz
  • písemně – adresa viz kontakty
10. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
Přijímáním žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. – viz Oznámení ředitele školy
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím
U rozhodnutí podléhajících správnímu řízení:
Proti rozhodnutí se podává odvolání do 15 dnů od jeho doručení u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.
12. Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat
13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
15. Úhrady za poskytování informací (sazebník)
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva o poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb.

18. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle zákona č. 106/1999 Sb.

19. Ochrana osobních údajů