VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2022/2023

Úvod » Střední škola » Přijímací řízení SŠ » Přijímací řízení 1. kolo » Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání od šk. roku 2022/2023

Zveřejněno od 29. 4. 2022

Seznam uchazečů v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole 
pro školní rok 2022/2023 do 1. ročníku s výsledkem správního řízení