Víkendové semináře Godiho Kellera

se konají již o víkendu 6. – 8. 10. 2023     NENÍ POTŘEBA SE PŘEDEM PŘIHLAŠOVAT

KOMPETENCE K ŽIVOTU
Seminář Godi 6.-7.10.23 – Waldorfská škola Brno (waldorf-brno.cz)

určeno jak pro stávající, tak pro nově přicházející rodiče (za 3 KREDITY pro účely zápisu do ZŠ nebo MŠ)

ÚZKOST – NEMOC SOUČASNOSTI, aneb Jak probouzet a vyživovat důvěru dnešních mladých lidí
Seminář Godi 7.-8.10.23 – Waldorfská škola Brno (waldorf-brno.cz)

určeno zkušenějším rodičům starších žáků a lyceánů (účast na semináři se NEZAPOČÍTÁVÁ do kritérií pro přijetí do ZŠ/MŠ)